Publikace

Oldřiška TOMÍČKOVÁ – Václav BUKAČ
Hořice odedávna do dneška
Hořice 2009, 328 stran, cena 517 Kč

Oldřiška TOMÍČKOVÁ – Václav BUKAČ
Hořice, Edice Zmizelé Čechy
Praha – Litomyšl 2011, 60 stran + 190 historických fotografií, cena 269 Kč

Jaroslav KOTRBÁČEK
O hořických sportech a sportovcích odedávna dodneška
Hořice 2005, 175 stran, cena 90 Kč

Jaroslav KOTRBÁČEK
Hořických nejen 300 zatáček
Hořice 2013, 79 stran, cena 99 Kč

kocian_malyPetr HOLÝ
Quido Kocián – český sochař
Hradec Králové 2013, 355 stran, 150 fotografií, cena 1.200 Kč

Oldřiška TOMÍČKOVÁ
Maixnerové – čtyři generace jedné umělecké rodiny
Hořice 2002, nestránkováno (20 stran), cena 21 Kč

Oldřiška TOMÍČKOVÁ
O hořických kronikách a kronikářích
Hořice 2006, 59 stran, cena 104 Kč

Jana CERMANOVÁ a kol.
Hořická sochařská sympozia (Sculpture symposium of Horice) 2002 – 2006
Hořice 2007, 71 stran, cena 104 Kč