Mimořádné zpřístupnění výstavy

Sochařských portrétů v sobotu 24. listopadu od 13 do 17 hodin

Galerie plastik srdečně zve všechny příznivce sochařství a portrétní tvorby na výstavu Sochařských portrétů a do stálé expozice galerie, které budou mimořádně zpřístupněny také v sobotu 24. listopadu od 13 do 17 hodin. Zájemci o výtvarné umění mohou využít jedné z posledních příležitostí navštívit galerii před uzavřením výstavní sezóny roku 2018 na konci listopadu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

GP_listopad
GP_listopad

Sochařské portréty 2018 – fotogalerie

V Galerii plastik byla 8. listopadu zahájena výstava výsledků veřejné soutěže o nejlepší podobiznu Marie Curie-Skłodovské, Vladimíra Kočandrleho, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Soutěž vypsal Spolek sochařů České republiky, který dlouhodobě usiluje o podporu sochařské tvorby s akcentem na oblast figurálního a portrétního sochařství. Akad. soch. Daniela Kartáková, předsedkyně Spolku sochařů ČR, v úvodním projevu podtrhla význam obdobných uměleckých soutěží a vyzvala výtvarníky působící v Hořicích a okolí k účasti na dalších ročnících. Příjemným oživením podvečera bylo vystoupení mladé hradecké kapely Tribe-J s experimentálním post-rockovým repertoárem.

Výstavu Sochařských portrétů můžete v Galerii plastik navštívit do 30. listopadu.

Smyslné linie – přednáška

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na přednášku Smyslné linie

O erotických motivech secese a symbolismu promluví Mgr. Kristýna Hochmuth z Národní Galerie v Praze.
Přednáška pořádaná u příležitosti 110. výročí založení Galerie plastik se uskuteční 29. listopadu 2018 od 17:30 hodin v Divadelním sále hořické radnice.

Smyslné linie
Smyslné linie

110 let hořické Galerie plastik

V souvislosti se 110. výročím založení Galerie plastik je na místě jak ohlédnutí za slavnou minulostí umělecké instituce, tak zejména úvaha o budoucnosti sochařské sbírky města.

Galerie plastik Hořice
Expozice Galerie plastik v budově sochařské školy, před rokem 1918

Není pochyb, že díky jedinečným přírodním dispozicím Hořic, osvícenému přístupu městského zastupitelstva a celkovému uměnímilovnému naladění společnosti byly na počátku 20. století položeny základy unikátní umělecké kolekce. Sochařská škola poskytovala ve své době výjimečné praktické i teoretické vzdělání v oblasti zpracování kamene a reprodukčního sochařství. Absolventi se většinou do Hořic rádi vraceli, ať již jako kamenosochaři či začínající i etablovaní umělci. Hořice dokázaly plně využít a zhodnotit své přirozené předpoklady a programově si budovaly pověst sochařského centra a kulturního střediska. Zejména díky těsné spolupráci školských a kulturních institucí ve městě se podařilo uskutečnit řadu zajímavých akcí. Galerie plastik, umělecká sbírka zaměřená na prezentaci soudobých sochařských děl na malém městě, představovala v tehdejší galerijní praxi zcela ojedinělý úkaz, pro nějž bychom jen stěží hledali obdobu v celém středoevropském prostoru. Přestože galerie již ve svých počátcích bojovala se stálým nedostatkem finančních prostředků, dařilo se díky celkovému prokulturnímu naladění společnosti zajistit pro sbírku dostatek zajímavých akvizic. V rané etapě budování sbírky sehrávaly podstatnou roli zejména věcné a finanční dary sochařů a mecenášů, kteří považovali za čest podpořit neobvyklý kulturní podnik. Nejštědřejším dárcem byl v dějinách galerie starosta Josef Fejfar, který se svým velkorysým přístupem stal vzorem pro další obyvatele města. Specifické přírůstky do galerijní sbírky představovaly sochy provedené do kamene v dílnách sochařské školy. Zavedení sochaři většinou vytvořili model sochy, který nechali odlít do sádry, a realizaci díla v definitivním materiálu zpravidla zajišťoval reprodukční kameník. Mistr sochař, který posléze dokončil například jemné a komplikované detaily, byl tak ušetřen zdlouhavé a fyzicky náročné práce odběru kamenného materiálu. Hořickou školu si pro brilantní reprodukční práce oblíbila celá řada předních sochařů své doby. Většinu z nich zaujala myšlenka úzce specializované umělecké sbírky a galerii věnovali sádrový model svého díla, popřípadě svolili, aby v dílnách školy vznikla kamenná varianta sochy pro galerijní sbírku. V tomto případě účtovala škola galerii pouze cenu spotřebovaného materiálu. Další díla nakupovali kurátoři z galerijního rozpočtu, jehož bezmála 60 procent bylo tehdy určeno na nové akvizice. Pokračování textu 110 let hořické Galerie plastik

Sochařské portréty 2018

Galerie plastik Hořice a Spolek sochařů České republiky Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy

Sochařské portréty

Výsledky soutěže o nejlepší podobiznu Marie Curie-Skłodovské, Vladimíra Kočandrleho, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda budou slavnostně představeny veřejnosti ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 16 hodin. O soutěži promluví předsedkyně Spolku sochařů České republiky ak. soch Daniela Kartáková.

Sochařské portréty 2018
Sochařské portréty 2018

Spolek sochařů České republiky pravidelně pořádá soutěže sochařských portrétů významných osobností. Výsledky byly prezentovány v Praze nejprve ve spolupráci s Akademií věd ČR a posléze s Národním technickým muzeem. V letošním roce jsou sochařské portréty již po šesté vystaveny v Hořicích – městě, které se v mnohém zapsalo do historie českého sochařství.
Soutěže začal Spolek sochařů Čech vypisovat v roce 2013 hlavně proto, aby upozornil na opomíjenou disciplínu a pokusil se pozvednout její úroveň. Za dobu trvání soutěže bylo portrétováno již 14 významných osobností vědy, kultury, techniky a politiky. Velmi povedenými byly například podobizny prezidenta Václava Havla. Jedno z oceněných děl je instalováno před vstupem do budovy Václava Havla v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Portrét prof. Antonína Holého, rovněž vytvořený v rámci soutěže, je umístěn v nové budově Akademie věd ČR v Praze-Dejvicích. Portrétní busta jednoho ze zakladatelů Národního divadla v Praze, Karla III. Schwarzenberga, nově zdobí prostory Zítkovy novorenesanční budovy. Projekt se těší velkému zájmu odborné i široké veřejnosti a známých osobností, které ho podpořily členstvím v porotě, účastí v soutěži nebo sponzorskými dary.
Výstava výsledků soutěže sochařských portrétů v roce 2018 je již šestou akcí tohoto druhu. Letos byly portrétovanými osobnostmi vědkyně Marie Curie-Skłodowská, kardiovaskulární a transplantační chirurg prof. MUDr. Vladimír Kočandrle a dvojice cestovatelů Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Spolek sochařů České republiky tímto projektem zajímavým způsobem popularizuje a propojuje svět vědy, techniky, umění i politiky.

Spolek sochařů České republiky
Spolek vznikl v roce 1990. Sdružuje profesionální sochaře žijící či tvořící v České republice. Prezentuje díla svých členů i dalších umělců na společných výstavách. Vypisuje sochařské soutěže. Spolupracuje na přípravách veřejných sochařsko-architektonických soutěží s cílem zajistit vznik kvalitního díla. Účelem spolku je prezentace a podpora sochařské tvorby s akcentem na tvorbu figurální a portrétní.

Spolek sochařů České republiky: www.spolek-socharu.cz

 

Galerie plastik 27. a 28. října – vstup zdarma

Galerie plastik bude ve dnech 27. a 28. října v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky otevřena pro veřejnost zdarma. Navštívit můžete výstavu obrazů Martina Matouška Lepší nežli stromy, tři betonové domy a stálou expozici sochařství období secese a rané moderny.

T.G.M.
T.G.M.

Bohumil Kafka, T. G. Masaryk, 1925, patinovaná sádra, sbírka Galerie plastik

Struktury, kam se podíváš

Díla Martina Matouška na výstavě Lepší nežli stromy, tři betonové domy inspirovala Galerii plastik k uspořádání malířského workshopu. Děti a studenti měli možnost vyzkoušet si techniku vycházející z experimentálních malířských postupů autora. Práci na reliéfním obraze a vytváření rozmanitých struktur v malbě si pod vedením lektorek se zápalem vyzkoušela i 1. B ze ZŠ Na Daliborce.

Foto: Petra Šťovíčková

Jak si ZUŠka užila výstavu

Jak si ZUŠka užila výstavu Lepší nežli stromy tři betonové domy?

Název výstavy Martina Matouška v Galerii plastik zní velmi neekologicky, ale logicky. Autor zobrazuje svoji zkušenost s městskou a průmyslovou krajinou, které často vévodí stavební jeřáby a betonové skelety rozestavěných domů.
 
Mladí výtvarníci ZUŠ Hořice využili doprovodných dílen, které pro školy a širokou veřejnost připravily od 9. do 12. 10. výtvarnice Mgr. Jarmila Gregorová společně s vedoucí galerie PhDr. Janou Cermanovou. Výtvarníci zde našli jiný originální přístup k malbě, kde se objevuje reliéf za použití betonu. Své poznatky z výstavy mohli vzápětí realizovat přímo v galerii. Betonu nemaje, posloužila jim plastická malířská stěrka, která se betonu podobala ve všech ohledech kromě barvy. To nikoho nermoutilo, neb si barvy namíchal na míchacím pultu podle vlastního gusta. Reliéfní obrazy si výtvarníci posléze odnesli domů.
Oceňujeme skvělý přístup galeristek k prezentaci autorských výstav široké veřejnosti za pomocí doprovodných dílen. Takto se nejmladší generace, doufejme, naučí vnímat moderní umění a ráda zabrousí do těchto vysoce estetických míst a vybrousí si estetické cítění.
 
Autorka textu a fotografií:

Blanka Bihelerová, ředitelka ZUŠ Hořice

Martin Matoušek / Lepší nežli stromy, tři betonové domy: fotogalerie z vernisáže výstavy

Slavnostní zahájení výstavy obrazů Martina Matouška proběhlo v sobotu 6. října 2018. Návštěvníci si vedle výběru děl z let 2015 – 2018 mohli poprvé prohlédnout také konečnou podobu obrazu, který autor domaloval v průběhu otevřeného ateliéru přímo v Galerii plastik. Jedinečnou atmosféru vernisáže dotvořil hudební podkres Lukáše Rejmonta a autorské čtení poezie Martina Šindeláře.