Fotogalerie z výtvarné dílny

Foyer galerie se opět na celý týden proměnil ve výtvarnou dílnu. U příležitosti výstavy studentů SPŠKS připravila MgA. Michaela Jezberová, Ph.D. strhující program, v němž se děti seznamují s objektem jako druhem umělecké tvorby. Tvůrčí zážitek z galerie nepochybně vymrštil objektovou tvorbu na přední místo v žebříčku oblíbenosti u hořických školáků. Děkujeme všem dětem a pedagogům za báječnou atmosféru a originální tvůrčí nápady!

Sochařské portréty 2018 – fotogalerie

V Galerii plastik byla 8. listopadu zahájena výstava výsledků veřejné soutěže o nejlepší podobiznu Marie Curie-Skłodovské, Vladimíra Kočandrleho, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Soutěž vypsal Spolek sochařů České republiky, který dlouhodobě usiluje o podporu sochařské tvorby s akcentem na oblast figurálního a portrétního sochařství. Akad. soch. Daniela Kartáková, předsedkyně Spolku sochařů ČR, v úvodním projevu podtrhla význam obdobných uměleckých soutěží a vyzvala výtvarníky působící v Hořicích a okolí k účasti na dalších ročnících. Příjemným oživením podvečera bylo vystoupení mladé hradecké kapely Tribe-J s experimentálním post-rockovým repertoárem.

Výstavu Sochařských portrétů můžete v Galerii plastik navštívit do 30. listopadu.

Struktury, kam se podíváš

Díla Martina Matouška na výstavě Lepší nežli stromy, tři betonové domy inspirovala Galerii plastik k uspořádání malířského workshopu. Děti a studenti měli možnost vyzkoušet si techniku vycházející z experimentálních malířských postupů autora. Práci na reliéfním obraze a vytváření rozmanitých struktur v malbě si pod vedením lektorek se zápalem vyzkoušela i 1. B ze ZŠ Na Daliborce.

Foto: Petra Šťovíčková

Jak si ZUŠka užila výstavu

Jak si ZUŠka užila výstavu Lepší nežli stromy tři betonové domy?

Název výstavy Martina Matouška v Galerii plastik zní velmi neekologicky, ale logicky. Autor zobrazuje svoji zkušenost s městskou a průmyslovou krajinou, které často vévodí stavební jeřáby a betonové skelety rozestavěných domů.
 
Mladí výtvarníci ZUŠ Hořice využili doprovodných dílen, které pro školy a širokou veřejnost připravily od 9. do 12. 10. výtvarnice Mgr. Jarmila Gregorová společně s vedoucí galerie PhDr. Janou Cermanovou. Výtvarníci zde našli jiný originální přístup k malbě, kde se objevuje reliéf za použití betonu. Své poznatky z výstavy mohli vzápětí realizovat přímo v galerii. Betonu nemaje, posloužila jim plastická malířská stěrka, která se betonu podobala ve všech ohledech kromě barvy. To nikoho nermoutilo, neb si barvy namíchal na míchacím pultu podle vlastního gusta. Reliéfní obrazy si výtvarníci posléze odnesli domů.
Oceňujeme skvělý přístup galeristek k prezentaci autorských výstav široké veřejnosti za pomocí doprovodných dílen. Takto se nejmladší generace, doufejme, naučí vnímat moderní umění a ráda zabrousí do těchto vysoce estetických míst a vybrousí si estetické cítění.
 
Autorka textu a fotografií:

Blanka Bihelerová, ředitelka ZUŠ Hořice

Martin Matoušek / Lepší nežli stromy, tři betonové domy: fotogalerie z vernisáže výstavy

Slavnostní zahájení výstavy obrazů Martina Matouška proběhlo v sobotu 6. října 2018. Návštěvníci si vedle výběru děl z let 2015 – 2018 mohli poprvé prohlédnout také konečnou podobu obrazu, který autor domaloval v průběhu otevřeného ateliéru přímo v Galerii plastik. Jedinečnou atmosféru vernisáže dotvořil hudební podkres Lukáše Rejmonta a autorské čtení poezie Martina Šindeláře.

Festival Jičín, město pohádky na výletě v Galerii plastik

V neděli 16. září uspořádal festival Jičín, město pohádky výlet do Hořic a na Zvičinu pod názvem Historickým autobusem do Podkrkonoší nejen za Krakonošem. Trasa hořické procházky vedla početnou skupinu rodičů a dětí z koupaliště Dachova přes Lom U Sv. Josefa a oba sochařské parky do Galerie plastik. Po „pohádkové“ prohlídce expozice si návštěvníci ve foyeru galerie vyzkoušeli také stáčení hořických trubiček.