Díla Jaroslava Krepčíka rozezní kytarista Lukáš Sommer

Zahájení výstavy Jaroslava Krepčíka v Galerii plastik obohatí vystoupení kytaristy, skladatele, pedagoga a hudebního aranžéra Lukáše Sommera (1984), který nesporně náleží mezi přední osobnosti mladé skladatelské generace.

Lukáš Sommer vystudoval hru na kytaru a hudební kompozici na konzervatoři v Českých Budějovicích a posléze kompozici na AMU v Praze. Jeho tvorba zahrnuje hudbu orchestrální, jevištní, komorní, filmovou i divadelní. Samostatnou oblastí jeho tvorby je sólový autorský kytarový recitál, který obohacuje o multižánrové projekty s prvky improvizace. Koncert pro harfu si u Lukáše Sommera objednal a provedl jej například symfonický orchestr v německém Bremerhavenu a skladba sama se dočkala dalších úspěšných provedení u nás i v zahraničí. Lukáš Sommer je mimo jiné také autorem komorního hobojového koncertu pro Viléma Veverku, který nedávno v Hořicích vystupoval v rámci Mezinárodního festivalu krásných umění.

Vernisáž výstavy Jaroslav Krepčík 1880 – 1959: sochař, malíř, grafik a restaurátor se uskuteční ve čtvrtek 21. června od 17 hodin. Galerie plastik srdečně zve na jedinečný program spojující výtvarné umění a kytarový recitál.

Lukáš Sommer
Lukáš Sommer

 

Galerie plastik pořádá týdenní výtvarný workshop:

 Letní ateliér pro mladé umělce na téma Příběhy hořických soch.

Poznejte s námi tajemství Hořic a jejich uměleckých děl. Vytvořte vlastní sochu, malbu, grafiku či přírodní stavbu. Spatřete místa, která inspirovala umělce k tvorbě. Seznamte se s bytostmi z pohádek, české historie i uměleckých představ a snů. Objevte brány do “jiných světů”. Zažijte dobrodružné letní putování. 

Ateliér je určen pro děti z Hořic a okolí ve věku 7 - 14 let se zájmem o výtvarnou tvorbu. Probíhat bude v termínu od 23. do 27. 7. 2018 denně od 8:30 do 16:30 hodin. Maximální počet účastníků je 16 osob. Dětem se bude věnovat profesionální tým pracovníků a lektorů, kteří budou vycházet vstříc individuálním potřebám účastníků.

Mgr. Miloš Šolc
 PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.
 Mgr. Jarmila Gregorová

A co je čeká?Každodenní rozmanitý výtvarný program: temperová batika, suchá jehla, stavba kamenného labyrintu, tvorba sochy z Ytongu, malování v plenéru a další;
  zážitkové poznávací hry v prostředí Sochařských parků U sv. Gotharda i sv. Josefa;
  exkurze za účastníky Hořického sochařského sympozia 2018;
  napínavé i poučné příběhy o umělcích a jejich dílech;
  letní prázdninová zábava.

Program bude probíhat v budově Galerie plastik, v prostoru Sochařských parků U sv. Gotharda a U sv. Josefa, ve Smetanových sadech, v Lomu U Josefa a na dalších umělecky zajímavých místech v Hořicích a blízkém okolí. Náplň jednotlivých dnů bude přizpůsobena aktuálním povětrnostním podmínkám. V případě hezkého počasí budeme s dětmi většinu času trávit venku, a to včetně hodin věnovaných výtvarnému tvoření (landart, plenérové malování, sochání v Ytongu a další). V průběhu workshopu bude foyer galerie adaptován na dětský ateliér s pracovními místy. V případě nepříznivého počasí využijeme kromě budovy galerie také prostory městského muzea (Husova 1414). Další alternativu představují výtvarné exkurze do SPŠKS v Hořicích, případně do Galerie moderního umění v Hradci Králové. V ceně workshopu je zahrnuto stravování formou obědů ve školní jídelně (60 Kč/ osoba), nákup nápojů a veškerých výtvarných pomůcek a materiálu, případně vstupné a jízdné. 

Cena za týdenní program činí 1 600,- Kč. Závazné přihlášky přijímáme do 24. 6. 2018.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
 Jana Cermanová
 778 489 781
 cermanovaj@seznam.cz
 galerie@horice.org

Přihláška ke stažení:
GP_atelier_prihlaska_1

Komentovaná prohlídka výstavy obrazů Jana Gemrota a soch Matouše Háši

Všechny příznivce současné výtvarné scény srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy obrazů Jana Gemrota a soch Matouše Háši za účasti autorů.

Termín: 16. 5. 2018, 17:00

Galerie plastik Hořice
Gothardská 1639
508 01 Hořice

Gemrot a Háša
Z výstavy Jana Gemrota a Matouše Háši

Masarykova věž samostatnosti bude v sobotu 21. dubna OTEVŘENA

 U příležitosti turistického pochodu „O Žižkův štít“ bude věž veřejnosti zpřístupněna už od 6.00 do 18.30 hodin.

Návštěvníci budou moci v prostorách Masarykovy věže samostatnosti zhlédnout prezentaci k chystané dostavbě věže – tři rollupové bannery a model stavby zhotovený Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích.

Masarykova věž samostatnosti
Masarykova věž samostatnosti

PIMPRLATA: tvorba vlastní papírové loutky

Z organizačních důvodů prosíme školní skupiny, které si chtějí na výstavě vytvořit vlastní loutky, aby si návštěvu galerie domluvily předem na telefonním čísle 778 489 781 (Jana Cermanová) nebo na čísle pevné linky galerie 493 622 961.

Děkujme za pochopení a těšíme se na vás!
Pracovníci Galerie plastik

Přednáška Leo Pavláta – Izrael mezi národy

Vážení a milí přátelé,

srdečně zveme na přednášku Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze, „Izrael mezi národy“ ve středu 6. prosince 2017 od 17,30 hodin v přednáškové místnosti knihovny v Hořicích.

Téma přednášky je velmi široké a přednáška bude spojena s následnou besedou.
Prosíme pozvěte touto cestou i své přátele a známé.
Hezké dny a těšíme se na viděnou.
Eliška Zapletalová a Oldřiška Tomíčková

Leo Pavlát
Leo Pavlát

Ukončení výstavní sezóny 2017

Vážení návštěvníci,

24. listopadu Galerie plastik oficiálně ukončila výstavní sezónu roku 2017. V zimních měsících je možné navštívit stálou expozici galerie, prohlídku si můžete objednat na telefonním čísle 778 489 781.

Příznivcům umění děkujeme za hojnou podporu galerijních akcí.

Na další setkání se těší pracovníci Galerie plastik.

František Kaván "Zima od Hlinska", olej na plátně, do roku 1908
František Kaván „Zima od Hlinska“, olej na plátně, do roku 1908