Představení sochy Michala Gabriela Levitace

Galerie plastik Vás srdečně zve na slavnostní představení sochy Michala Gabriela Levitace. Veřejná prezentace díla za přítomnosti autora se uskuteční v rámci programu znovuotevření hořického muzea v pátek 26. dubna 2016 od 16 hodin. O soše promluví galeristka Mgr. Lucie Pangrácová.

V rámci výstavních aktivit Galerie plastik byla v nově kultivovaném prostoru před městským muzeem instalována exteriérová socha Michala Gabriela Levitace. Jedná se o první dílo z možného cyklu exteriérových soch a objektů současných českých umělců, která by v dalších letech mohla oživovat severní část náměstí a případně odkazovat na aktuální výstavy současného umění v Galerii plastik, která je situována mimo centrum města.

Po seznámení s lokalitou severního náměstí doporučil Michal Gabriel v Hořicích osadit sochu Levitace z nerezové oceli, která je instalována na vysokém pylonu ze stejného materiálu. Dílo, které na první pohled působí až technicistním dojmem, si žádá aktivní přístup diváka. Výroba sochy a její osazení v Hořicích bylo umožněno díky podpoře Ing. Rudolfa Kaspera, který je jedním z předních východočeských mecenášů umění. Michal Gabriel a Rudolf Kasper dílo Hořicím na sezónu 2019 bezplatně zapůjčili.

Michal Gabriel "Levitace"
Michal Gabriel „Levitace“

Slavnostní otevření zrekonstruovaného muzea se blíží

Město Hořice si dovoluje pozvat všechny své občany na slavnostní otevření městského muzea, které se uskuteční 26. dubna 2019. Muzeum je od poloviny roku 2017 v rekonstrukci díky získané dotaci v rámci projektu Cesta kamene.
 
Všichni zájemci budou moci od 10:00 do 19:00 „prošmejdit“ muzeum od sklepa po půdu a určitě se přesvědčí, že na muzeu byl odveden velký kus práce.

Když na konci roku 2016 získalo město Hořice dotaci v rámci projektu Cesta kamene, byl to velký úspěch. Projekt realizovaný v česko-polské spolupráci byl jedinou možností, jak získat potřebné prostředky na nákladnou a technicky náročnou rekonstrukci objektu muzea. Díky dobré koncepci a kvalitní přípravě projekt uspěl v tvrdé konkurenci a zajistil městu Hořice více než 20 milionovou dotaci.

Návštěvníci mohli naposledy vstoupit do muzea v březnu 2017, kdy proběhlo slavnostní „zamykání muzea“. Všichni se mohli přesvědčit o tom, v jak špatném stavu se objekt muzea nachází. Nevyhovující prostory, špatné vytápění, sociální zázemí na úrovni 70. let 20. století a mnoho dalších problémů neumožňovaly rozvinout obrovský kulturní potenciál, který Hořice mají. Díky rekonstrukci vstoupilo Městské muzeum Hořice do 21. století.

Návštěvníci budou moci obdivovat kvalitní stavební a technické řešení, které respektuje historii objektu. Pískovcové umělecké prvky se snoubí s moderními a v dnešní době nepostradatelnými potřebami jako je výtah, bezbariérová dostupnost, multimediální a interaktivní média. Expozice budou zaměřeny na tématiku kamene, ať již jde o těžbu a zpracování nebo uměleckou kamenosochařskou práci, která je s kvalitním hořickým pískovcem spojena.

Program začne v 10:00 dne 26. 4. 2019 v prostorách před muzeum slavnostním ceremoniálem za přítomnosti hostů z partnerských měst. Bude přestřižena páska a o kulturní doprovod se postará soubor Hořeňák s hudební produkcí a Hořeňáček s tanečním vystoupením. Zájemci budou mít následně možnost projít si všechny prostory muzea a to i ty, které budou v běžném provozu nepřístupné. Muzeum bude přístupné do 19:00. V rámci slavnostního dne dojde od 16:00 také k odhalení sochy Michala Gabriela s názvem Levitace, která bude pro sezónu 2019 instalována v nově kultivovaném prostoru parku v severní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Za účasti autora o díle promluví teoretička umění Mgr. Lucie Pangrácová a na téma socha ve veřejném prostoru krátce pohovoří také Ing. arch. Martin Pour.

Jedná se o první dílo z možného cyklu exteriérových soch a objektů současných českých umělců, která by v dalších letech mohla oživovat severní část náměstí a případně odkazovat na aktuální výstavy současného umění v Galerii plastik. Velký dík patří autorovi Michalu Gabrielovi a panu Ing. Rudolfu Kasperovi, který je ochoten sochu Hořicím na sezónu 2019 bezplatně zapůjčit a také realizovat osazení díla. Na tuto akci naváže autorská výstava Michala Gabriela „Zrození Venuše“ v Galerii plastik, která bude trvat od 4. května do 16. června 2019.

Těšíme se na Vás!

Otevření muzea
Otevření muzea

 

Fotogalerie z výtvarné dílny

Foyer galerie se opět na celý týden proměnil ve výtvarnou dílnu. U příležitosti výstavy studentů SPŠKS připravila MgA. Michaela Jezberová, Ph.D. strhující program, v němž se děti seznamují s objektem jako druhem umělecké tvorby. Tvůrčí zážitek z galerie nepochybně vymrštil objektovou tvorbu na přední místo v žebříčku oblíbenosti u hořických školáků. Děkujeme všem dětem a pedagogům za báječnou atmosféru a originální tvůrčí nápady!

Výtvarná dílna – Objektová tvorba

Galerie plastik a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská srdečně zvou mladé umělce na doprovodný program k výstavě Sto třicet pět na téma

OBJEKTOVÁ TVORBA

Účastníci výtvarné dílny budou vytvářet drobné sochařské objekty ze sádry a rozmanitých nalezených materiálů. Vyzkouší si práci s linií a plochou, které budou tvarovat do prostorových kompozic. Cílem dílny bude vznik osobitého sochařského díla v duchu kinetických, dadaistických či konstruktivistických plastik, jež byly tolik obdivovány pro svůj průkopnický názor na vztah hmoty, materiálu a prostoru.

9. – 12. 4. 2019 v Galerii plastik Hořice

Gothardská 1639, 508 01 Hořice
fb Galerie plastik Hořice

Prosíme zájemce z řad veřejnosti a školních skupin, aby se předem hlásili lektorům galerie prostřednictvím e-mailu: cermanovaj@seznam.cz nebo na tel. 778 489 781.

Zahájení výstavní sezóny 2019 v Galerii plastik

Galerie plastik a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích Vás srdečně zvou na slavnostní zahájení výstavy

Sto třicet pět

Vernisáž výstavy prací studentů oborů sochařství, užitá malba a restaurátorství se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 16 hodin v Galerii plastik. Výstava bude zahájena performancí studentského pohybově-dramatického tělesa SochARTyjátr. Úvodní slovo pronese ředitel školy Ing. Petr Malý.

Sto třicet pět SPŠKS
Sto třicet pět SPŠKS

Přednáška PhDr. Jana Luštince – Jan Nepomuk hrabě Harrach

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zve na přednášku
PhDr. Jana Luštince

Jan Nepomuk hrabě Harrach – ze života českého kavalíra

Osobnost Jana Nepomuka hraběte Harracha zanechala nesmazatelnou stopu v českých dějinách, především v oblasti Krkonoš, odrazila se však i v minulosti města Hořice.

Přednáškový sál městské knihovny ve středu 6. února 2019 od 17.30 hodin.
K zakoupení bude stejnojmenná kniha o hraběti Harrachovi.

Jan Nepomuk hrabě Harrach
Jan Nepomuk hrabě Harrach

Přednáška o díle sochaře Ladislava Šalouna

Vážení přátelé a příznivci výtvarného umění,
 
dovolujeme si Vás pozvat na přednášku
DOTEK OSUDU.
S osobou a dílem sochaře Ladislava Šalouna Vás seznámí Mgr. Adriana Primusová z GASK – Galerie Středočeského kraje.
 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17.30 hodin v Divadelním sále hořické radnice.
 
Na setkání s Vámi se těší
pracovníci Městského muzea a galerie v Hořicích.
 
Plakát Dotek osudu
Plakát Dotek osudu