Martina Hozová – wired world

pozvánka Martina Hozová
pozvánka Martina Hozová

MARTINA HOZOVÁ – WIRED WORLD

Sochařka MARTINA HOZOVÁ se narodila 14. 6. 1971 v Hradci Králové. Věnuje se vlastní autorské tvorbě, restaurování a pedagogické činnosti na hořické umprum. Po absolutoriu Střední průmyslové školy sochařsko – kamenické v Hořicích v Podkrkonoší studovala v letech 1989 až 1995 na Akademii výtvarných umění v Praze figurální sochařství v atelieru prof. Karla Nepraše, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století.

Martina Hozová je sochařka figurální, která pracuje s tradičními tématy sochařství – postavou, hlavou a reliéfem. S dědictvím tradice a výzvami současnosti se vyrovnává skrze grotesku, humor, ale i kritiku a k tomu využívá instalatérské, industriální a hlavně IT materiály, které nás obklopují. Stávají se součástí soch přímo, nebo skrze otisky. S vtipem sobě vlastním se pouští do hlav obmotaných kabelem, do stylizací pankáčů a bust tetovaných vodícími dráty, konektory, napájecími a propojovací kabely, trafy a paralelními porty. Aktuálním tématam po cyklech barokních moralit, Evoluce a Dystopie jsou různé aspekty komunikace, které s elektronikou, vodícími dráty a Matrixem úzce souvisí. Spojuje tak svět starých a nových mýtů. V létě 2016 vytvořila na sochařském sympoziu v Hořicích monumentální kamennou Hlavu, jež rovněž souvisí s jejím aktuálním tématem ON-LINE AGE. Nejaktuálnějším projektem je realizace fontány Žofie Chotkové v podobě vějíře, se kterou v roce 2014 vyhrála výtvarnou soutěž vyhlášenou MČ Prahy 6, jejímž zadáním bylo vytvořit současné monumentální dílo na motivy osobnosti této české šlechtičny. Dílo je již zrealizováno a mělo by být osazeno v prostoru předpolí Písecké Brány pravděpodobně na jaře roku 2019.

(Text M. Vítková, historička umění)

www.martinahozova.cz

Letní ateliér pro mladé umělce v Galerii plastik 2018

V Galerii plastik proběhl od 23. července týdenní Letní ateliér pro mladé umělce. Výtvarníci ve věku od 6 do 12 let tvořili svá díla přímo v podnětném prostředí hořické Galerie plastik a na dalších inspirativních místech v jejím okolí.

Pod vedením lektorů si vyzkoušeli například plenérovou kresbu podle přírody, pracovali na temperové batice, absolvovali pátrací hru mezi sochami v parku U Sv. Gotharda. Mladí výtvarníci podnikli rovněž cestu do lomu U Sv. Josefa, kde se seznámili s účastníky Hořického sochařského sympozia a jejich díly. V působivém přírodním prostředí „malého lomu“ vytvořili skupinový land art na téma „labyrint“. Součástí programu byla také návštěva ateliérů a dílen hořické sochařské školy s motivačním potenciálem pro vlastní plenérovou tvorbu sochy z Ytongu. Letní ateliér, zaměřený nejen na autorskou výtvarnou tvorbu, ale také na sdílení tvůrčího procesu a prožitek uměleckého díla, vyvrcholil v pátek 27. července v 16 hodin vernisáží výstavy děl mladých umělců ve foyeru Galerie plastik.

Lektoři a výtvarníci Letního ateliéru srdečně zvou všechny příznivce mladého umění do Galerie plastik.

Díla Jaroslava Krepčíka rozezní kytarista Lukáš Sommer

Zahájení výstavy Jaroslava Krepčíka v Galerii plastik obohatí vystoupení kytaristy, skladatele, pedagoga a hudebního aranžéra Lukáše Sommera (1984), který nesporně náleží mezi přední osobnosti mladé skladatelské generace.

Lukáš Sommer vystudoval hru na kytaru a hudební kompozici na konzervatoři v Českých Budějovicích a posléze kompozici na AMU v Praze. Jeho tvorba zahrnuje hudbu orchestrální, jevištní, komorní, filmovou i divadelní. Samostatnou oblastí jeho tvorby je sólový autorský kytarový recitál, který obohacuje o multižánrové projekty s prvky improvizace. Koncert pro harfu si u Lukáše Sommera objednal a provedl jej například symfonický orchestr v německém Bremerhavenu a skladba sama se dočkala dalších úspěšných provedení u nás i v zahraničí. Lukáš Sommer je mimo jiné také autorem komorního hobojového koncertu pro Viléma Veverku, který nedávno v Hořicích vystupoval v rámci Mezinárodního festivalu krásných umění.

Vernisáž výstavy Jaroslav Krepčík 1880 – 1959: sochař, malíř, grafik a restaurátor se uskuteční ve čtvrtek 21. června od 17 hodin. Galerie plastik srdečně zve na jedinečný program spojující výtvarné umění a kytarový recitál.

Lukáš Sommer
Lukáš Sommer

 

Jaroslav KREPČÍK sochař / malíř / grafik / restaurátor / 1880 – 1959

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21. června od 17 hodin.

O Jaroslavu Krepčíkovi promluví Dr. Jan Buchta, v hudebním programu vystoupí kytarista Lukáš Sommer.

Jaroslav Krepčík, všestranný žák J. V. Myslbeka a přítel Jana Štursy a Ladislava Jana Kofránka z hořické sochařské školy, náležel ke skromným umělcům obnovujícím českou sochařskou tradici. Představitel realistické modelace a uzavřené sochařské formy byl především vynikajícím tvůrcem plaket a lyrických dívčích portrétů.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Galerií hlavního města Prahy, Galerií výtvarných umění v Hodoníně, Oblastní galerií Liberec, Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, Muzeem Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a SPŠKS v Hořicích.

Pozvánka k výstavě
Pozvánka k výstavě
Plakát k výstavě
Plakát k výstavě