Na vernisáži sochařských portrétů zahraje David Fiedler

David Fiedler

Zpěvák & kytarista hrající napříč styly žánry – jazz & pop, blues & rock, folk & country. David strávil dobrodružný rok života v Irsku, kde se živil hraním po barech. Vystudoval Konzervatoř v Pardubicích a vystupuje v duu s hradeckým kytarovým mágem Milošem Dvořáčkem a s legendární kapelou Plavci v čele s Honzou Vančurou. Kromě toho dělá David také sólová vystoupení, kde nabízí posluchačům mix svých vlastních skladeb a převzatých písní.

Otevírací doba Galerie plastik a Masarykovy věže samostatnosti

Vážení návštěvníci,
ve čtvrtek 28. září (Den české státnosti – svátek Sv. Václava)
bude Galerie plastik otevřena od 10 – 12 a 13 – 17 hodin
a Masarykova věž samostatnosti od 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

Galerie plastik
Galerie plastik
Masarykova věž samostatnosti
Masarykova věž samostatnosti

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A JEHO DOBA

Městské muzeum a galerie Hořice a

Strozzi – spolek přátel hořického zámku

srdečně zvou na přednášku Bc. Jana Raina:

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ

A JEHO DOBA

200 let od jeho nalezení

Přednáškový sál Městské knihovny ve čtvrtek 14. září 2017

od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito ve prospěch akcí pořádaných na hořickém zámku.

Programy pro školu i veřejnost v Galerii plastik

Za Maxem do Galerie plastik                                                                      
V hořické Galerii plastik probíhá výstava Max Švabinský /nic mimo umění/. Je připravena u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace jeho grafického díla, která proběhla v Hořicích v Umělecké síni na Habru v květnu a červnu roku 1917. Do konce září 2017 jsou zde představeny grafické listy ze soukromé sbírky rodiny autora a z fondu grafiky Městského muzea a galerie v Hořicích. Kromě tisků z let 1901 až 1917, kdy autor nejprve svými díly a později i pedagogickou činností zásadním způsobem přispěl ke zrodu moderní volné grafiky, jsou zde vystaveny unikátní velkoformátové tiskové matrice pro dřevoryt, lept i mezzotintu. Vystavené grafiky sousedí a částečně volně prolínají do stálé expozice plastik, jež představuje unikátní kolekci sochařského díla našich významných autorů z počátku 20. století. Přijďte se podívat. Pro zájemce jsou v průběhu září v rámci této výstavy připraveny tyto související doprovodné programy:

Přednáška Kristýny Brožové o životě a díle Maxe Švabinského            
v rámci soudobé umělecké scény. 7.9.2017 v 17 h. v Divadelním sále hořické radnice

Grafické techniky, workshop pro školní skupiny.                                    
19 22. 9. 2017 od 9 do 15 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci si vyzkouší jednu z grafických technik, suchou jehlu. Trvání programu pro max.16 osob je 60 až 90 min. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 nejpozději den předem do 15 hod. Vstupné 30,- Kč.

Grafické techniky, workshop pro veřejnost                                    
v sobotu 23. 9. od 14 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci se seznámí s různými grafickými technikami a zhotoví si tisk technikou suché jehly dle vlastního návrhu. Trvání programu dle počtu účastníků 90 až 120 minut. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 do 21. 9.

Max Švabinský, Krajina z Kozlova, 1917, suchá jehla