Hlavy 2017

Galerie plastik ve spolupráci se Sdružením sochařů České republiky uvádí výstavu Sochařské portréty: Eliška Junková, Věra Chytilová, Jaroslav Heyrovský.

Hlavy 2017

Zatímco ve Spojených státech amerických nebo Velké Británii fungují Spolky portrétních sochařů jako sdružení s dlouhou kontinuální tradicí i velmi živou přítomností a prestižní galerie úspěšně vystavují plastické portréty respektovaných soudobých tvůrců, české sochařství z institucionálních pozic teprve v několika posledních letech usiluje o rehabilitaci statu a umělecké úrovně opomíjené portrétní disciplíny.

Krize českého portrétního sochařství, způsobená devalvací základních principů oboru i nedostatkem příležitostí pro uplatnění sochařského portrétu ve veřejném prostoru, pomyslně kulminovala v žalostné úrovni podobizny Václava Havla in memoriam, který zaplatila Havlova Knihovna, aby jej věnovala sídlu Rady Evropy ve Štrasburku. V situaci, kdy Knihovna nedokázala pružně reagovat na požadavek vypsání veřejné soutěže na Havlovu bustu, převzal iniciativu Spolek sochařů Čech, Moravy a Slezska a v roce 2013 zorganizoval klání na vlastní náklady. Výsledky soutěže, kterou obeslalo generačně široké spektrum sochařů, byly ve svém celku velmi kontroverzní a dále problematizovaly otázku úrovně soudobé portrétní plastiky v Čechách. Pro Sdružení se záležitost postupně stala výzvou a impulsem k pokusům o její koncepční řešení. V následujících letech Sdružení iniciovalo další veřejné soutěže na busty významných osobností české kultury, vědy, politiky i sportu, jež měly podpořit zájem umělců o téma podobizny, a následně zprostředkovat případným investorům kvalitní díla z oblasti portrétu české elity. Zúčastnění sochaři postupně modelovaly tvář Karla Schwarzenberga, architekta Jana Kaplického, přírodovědce Antonína Holého, zpěvačky Zuzany Navarové a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterleho. Sochařské portréty všech výše zmiňovaných osobností byly v předchozích letech k vidění také v Hořicích.

Soutěž portrétů 2017, ozvláštněná spoluprací s Národním technickým muzeem, postavila zúčastněné před úkol ztvárnit automobilovou závodnici Elišku Junkovou (1900 – 1994), filmovou režisérku Věru Chytilovou (1929 – 2014) a profesora Jaroslava Heyrovského (1890 – 1959), nositele Nobelovy ceny za chemii. Odborná komise, v níž zasedl mimo jiné i Hořičákům dobře známý profesor akad. soch. Kurt Gebauer nebo historik umění Adam Hnojil, posuzovala 33 děl od 26 autorů a udělila hned dvě první ceny: Kateřina Strach Tichá a Jaromír Švaříček byli oceněni za portrét Elišky Junkové. Druhou cenu získal Miro Žáčok za podobiznu Jaroslava Heyrovského a třetí cenu Petr Šťastný za portrét téhož. Busta Věry Chytilové byla oceněna dvakrát třetí cenou – porota vyznamenala respektovanou portrétistku Stanislavu Kavanovou a sochařku Marii Šeborovou. Cenu Rady Spolku sochařů získala studentka AVU v Praze Dagmar Morová za portrét Elišky Junkové. Veřejnost byla s výsledky soutěže seznámena prostřednictvím výstavy v budově Národního technického muzea na Letné. Další a prozatím poslední příležitost ke zhlédnutí soutěžních “hlav” budou mít v listopadu návštěvníci Galerie plastik.

Sochařské podobizny Junkové, Chytilové a Heyrovského, nabízející pomyslný vhled do ateliérů portrétních tvůrců, představují přirozeně v mnoha ohledech rozličnou skupinu a je prakticky nemožné posuzovat je jako celek. Mají-li sochařské portréty potenciál tlumočit určitou zprávu o stavu českého portrétního sochařství, pak přinášejí zřejmý důkaz o zájmu a nesporném talentu některých mladších tvůrců, kteří mohou disciplínu dále pozitivně ovlivňovat.

Vzhledem k výjimečné historii a energické současnosti sochařského školství v Hořicích je pravidelná prezentace soudobé portrétní plastiky důstojným příspěvkem k živé tradici města. Stálá expozice Galerie plastik, v níž jsou vystavena vrcholná portrétní díla nestorů českého sochařství první poloviny 20. století, navíc skýtá soutěžním podobiznám špičkovou společnost. Jestli v ní sochařské portréty roku 2017 obstojí, můžete přijít posoudit sami.

Jana Cermanová

Dan Talavera, Eliška Junková
Dan Talavera, Eliška Junková, kolorovaný ytong

                                                                                                           

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 − six =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.