Anne Franková na hořickém zámku

Příběh Anne Frankové

Hořická veřejnost si v samém závěru letošního roku připomene jedno smutné výročí – 75 let odsunu hořických Židů. Příslušníci židovského národa žili v našem městě po staletí. Židovští podnikatelé zde ve druhé polovině 19. století vybudovali několik mechanických tkalcoven, dali lidem práci a zasloužili se o přeměnu malého venkovského městečka v centrum moderní průmyslové výroby. Mezi hořickými Židy najdeme také významné lékaře, právníky a obchodníky. Žili tu s námi po staletí a pro naše město vykonali mnoho dobrého. V době druhé světové války byli v důsledku nacistických rasových zákonů nejprve zbavováni majetku a občanských práv a následně v červnu 1940 přestěhováni do tzv. Hirschovy vily čp. 495, odkud odešli 14. prosince 1942 na hořické nádraží. Vlakem pak byli dopraveni na shromáždiště do Hradce Králové a odtud dále do Terezína a Osvětimi. Před 75 lety odešli na cestu bez návratu…

Toto smutné výročí bude připomenuto celou řadou akcí, z nichž první je putovní výstava ANNE FRANKOVÁ – NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Výstava ukazuje tragický příběh německé židovské dívky, skrývající se spolu se svou rodinou v domě otcovy firmy v Amsterodamu. Malá Anne si v úkrytu psala deník, do něhož zaznamenávala nejen drobné události, ale i své pocity, obavy a touhy. Na základě tohoto deníku a dalších dokumentů pak vznikla putovní výstava, která připomíná nejen příběh Anne Frankové, ale celou hrůznost doby, v níž prožívala svůj krátký život. Dnes je v Amsterodamu v domě, kde se malá Anne skrývala, zřízeno Muzeum Anne Frankové.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Anne Frank house v Amsterodamu, bude slavnostně zahájena ve středu 4. října 2017 v 17 hodin v sále hořického zámku úvodním slovem Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy a vystoupením pěveckého sboru Bona vita pod vedením Ivy Václavů. Výstava je určena nejen školám (8. a 9. ročníky základních škol a střední školy), ale i široké veřejnosti. Bude otevřena úterý – čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, po domluvě možno i v jinou dobu. Pro školy bude připraven doprovodný program, na který je třeba se předem objednat na tel. čísle 730 158 100. Výstava potrvá do 25. října.

Oldřiška Tomíčková
Městské muzeum a galerie Hořice

Anne Franková - plakát
Anne Franková – plakát

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 + 18 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.