Klimt, Kupka, Picasso a hořické hračky

Klimt, Kupka, Picasso a hořické hračky
výstava Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst v Dolním Belvederu ve Vídni, 10. 3. – 19. 6. 2016

Umělecky cenné hořické hračky z počátku minulého století sdílejí od 10. března výstavní sály vídeňské galerie Belvedere s prestižními díly Klimta, Kupky, Picassa a dalších předních tvůrců moderního výtvarného názoru 20. století.
Autorský tým výstavy předkládá veřejnosti velmi ambiciózní projekt, jehož cílem je přiblížit východiska uměleckých přístupů, které vedly v Rakousku-Uhersku po roce 1900 k vyústění do abstraktních poloh. Umění prominentních autorů doby je na výstavě postaveno do přímé konfrontace s díly regionálních tvůrců, která mohou být ve světle svých slavných sousedů mnohdy nově interpretována. Výstava mimo jiné řeší specifický význam reformní umělecké výchovy v rámci vzdělávacího systému Habsburské monarchie, která dle autorů podmínila současný vznik řady inovativních a zároveň příbuzných uměleckých proudů. V nastíněném kontextu představují hračky hořického družstva, zhotovené dle návrhu Jana Kysela, vskutku ilustrativní exponát. Jejich zařazení do hlavní jarní expozice přední vídeňské galerie navíc zcela zjevně potvrzuje výjimečné kvality uměleckých sbírek Hořického muzea a galerie.
Vedle předmětů z oblasti užitého umění nabízejí výstavní sály Belvederu jedinečný výběr obrazů a soch od představitelů kubismu, kinetického umění, vídeňské secese a dalších uměleckých proudů, jež na počátku 20. století koexistovaly na půdě monarchie. Z pozice českého návštěvníka představuje podnětnou linii výstavy zejména hledání pojítek mezi českým uměním před první světovou válkou a tím, co se ve stejné době odehrávalo na vídeňské scéně.

 

 

 

h_2h_1

h_3h_4